Τι κερδίζει ο παραγωγός

Με τη συμμετοχή του στην AGORA των Δρόμων της Ελιάς, ο παραγωγός / τυποποιητής κερδίζει:

1 Προβολή στο εξωτερικό
2 Επαφή με εμπορικές επιχειρήσεις
3 Πιστοποίηση
4 Πωλήσεις
5 Πρόσβαση στο δίκτυο των «Δρόμων της Ελιάς»
6 Συμμετοχή στην πιο σημαντική εκδήλωση της χρονιάς!

Πως θα γίνει αυτό;

Προβολή στο εξωτερικό
Τα προϊόντα ταξιδεύουν μέσω των Δρόμων της Ελιάς σε 6 μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις επιλεγμένες με συγκεκριμένα κριτήρια, όπως η αγοραστική δυναμική και η διάθεση του καταναλωτικού κοινού να δοκιμάσει νέα προϊόντα, το φιλικό περιβάλλον για τον επισκέπτη, η δυνατότητα επαφών με επιχειρήσεις, η ανταπόκριση των τοπικών αρχών, των εθελοντών και των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών να υποστηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία.

Επαφή με εμπορικές επιχειρήσεις
Σε κάθε πόλη έχουν επιλεγεί επιχειρήσεις πρόθυμες να γνωρίσουν τα προϊόντα της AGORA και να τα συμπεριλάβουν στα ράφια ή στο μενού τους, δίδεται επομένως η ευκαιρία να γίνει επαφή μαζί τους. Επίσης, οι συμμετέχοντες στην AGORA των Δρόμων της Ελιάς, θα έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων επιχειρήσεων που αναζητούν προϊόντα σαν τα δικά τους.

Πιστοποίηση
Προϋπόθεση συμμετοχής ενός προϊόντος στην AGORA των Δρόμων της Ελιάς: να είναι ποιοτικό και να προάγει τη μεσογειακή διατροφή και την τοπική παράδοση. Τα προϊόντα που πληρούν αυτή την προϋπόθεση αποκτούν το σήμα αναγνωρισιμότητας «Μικρός παραγωγός της Μεσογείου» που είναι το εισιτήριο ένταξης στο «δίκτυο αξίας–value network» του Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς».

Πωλήσεις
Η AGORA των Δρόμων της Ελιάς ανοίγει νέους δρόμους για τις πωλήσεις των προϊόντων στο εξωτερικό χωρίς μεσάζοντες και υπερβολικά κόστη. Στο πλαίσιο του δίκαιου εμπορίου τα προϊόντα θα πωλούνται σε λογικές τιμές στο πλαίσιο των εκδηλώσεων. Με αυτό τον τρόπο, δεν ενθαρρύνεται μόνο η προώθησή τους αλλά υπάρχει και κέρδος από την πώλησή τους.

Πρόσβαση στο δίκτυο των «Δρόμων της Ελιάς»
Οι Δρόμοι της Ελιάς διαθέτουν ένα διεθνές δίκτυο συνεργατών σε 30 χώρες πιστοποιημένο από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Η AGORA, μια από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις του Προγράμματος των Δρόμων της Ελιάς, πραγματοποιείται με τη συνεργασία των μελών του Δικτύου και την αρωγή των τοπικών αρχών και οργανώσεων με αποτέλεσμα να θεωρείται γεγονός μείζονος σημασίας και τα προϊόντα να έχουν την υποδοχή celebrity!

Με τους Δρόμους της Ελιάς στις αγορές του κόσμου… πλούτος για τη γη & τον πολιτισμό, κέρδος για τον παραγωγό!

Back to Top