Σήμα ποιότητας

Η σφραγίδα «ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ» (εσωτερικό πρότυπο), πιστοποιεί ότι το προϊόν προέρχεται από μικρό παραγωγό, που το διαχειρίζεται με ασφάλεια από την παραγωγή, έως την επεξεργασία και την τυποποίηση. Για την παραγωγή του προϊόντος αξιοποιούνται με υπευθυνότητα οι φυσικοί πόροι, σε όλη την παραγωγική αλυσίδα, με στόχο την παραγωγή προϊόντων ποιότητας.

Επίσης η σφραγίδα αυτή πιστοποιεί ότι το προϊόν έφτασε στον καταναλωτή με θεμιτές εμπορικές πρακτικές υπέρ του συμφέροντος του παραγωγού.

Οι αρχές του προτύπου:

  1. Διαφάνεια και υπευθυνότητα
  2. Δημιουργία ευκαιριών για μικρούς παραγωγούς παραδοσιακών προϊόντων και σύγχρονων προϊόντων βασισμένα στην μεσογειακή διατροφή που ζουν και παράγουν στην λεκάνη της μεσογείου
  3. Θεμιτές εμπορικές πρακτικές
  4. Ενίσχυση των ικανοτήτων των παραγωγών και αύξηση των θετικών επιπτώσεων ανάπτυξης που προκύπτουν από την ισχυροποίηση των μικρών περιθωριοποιημένων παραγωγών της μεσογείου.
  5. Σεβασμός στο περιβάλλον, ασφάλεια για το παραγωγό και τον καταναλωτή.

Οι εταιρείες που θα εμπορεύονται τα αντίστοιχα προϊόντα θα πρέπει να πληρούν αντίστοιχα συγκεκριμένες απαιτήσεις που έχουν να κάνουν με την δίκαιη συμφωνία μεταξύ παραγωγού και εμπορικής εταιρείας, τη σωστή διαχείριση των προϊόντων και την ανάδειξή τους ως προϊόντα δίκαιης μεταχείρισης για τους μικρούς παραγωγούς της Μεσογείου.

Back to Top