Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές

Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές

Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας στο οποίο συμμετέχουν είκοσι ένα (21) ΟΤΔ (Ομάδες Τοπικής Δράσης) των Τοπικών Προγραμμάτων LEADER της Ελλάδας, μαζί με τις τοπικές Αναπτυξιακές εταιρείες και εκπροσωπούν τις περιοχές παρέμβασής τους με σκοπό την ανάδειξη των εκλεκτών γεύσεων με αναγνωρισμένα, πιστοποιημένα και εκλεκτά προϊόντα από την κάθε περιοχή των εταίρων. Το Σχέδιο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της ΚΕΔΕ – Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

 

www.finestgreektastes.com

Back to Top