Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε.

Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε.

Τοπική συμφωνία των φορέων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, (Νομοί Αρκαδίας, Αργολίδας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και Κορινθίας), με σκοπό τη στρατηγική για μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη, μέσα από μία ζωντανή εταιρική σχέση. Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας της αφορούν την ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη, την προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής πολιτικής και την υλοποίηση δράσεων προβολής και προώθησης της περιοχής.

www.parnonas.gr

Back to Top