Προϊόντα

Όλα τα προϊόντα που θα προβληθούν, παράγονται με σεβασμό στην παράδοση, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και φέρουν «σφραγίδα» που τα καθιστά προϊόντα εμπιστοσύνης.

  • Τα προϊόντα, προέρχονται από την ελληνική γη, είναι εκλεκτά και παράγονται με σεβασμό στο περιβάλλον.
  • Είναι τυποποιημένα και δεν απαιτείται ψυγείο, για τη συντήρησή τους.
  • Φέρουν σήμανση ποιότητας (είναι ΠΟΠ, ΠΓΕ ΒΙΟ, Παραδοσιακά) και προάγουν τη μεσογειακή διατροφή και τον πολιτισμό.
  • Έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και συνδέονται με την τοπική οικονομία και τις τοπικές παραδόσεις.
  • Εφαρμόζονται τα απαραίτητα μέτρα ελέγχου κατά την παραγωγική διαδικασία, με στόχο την εξασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειάς τους.

 

Back to Top