Οι Οργανωτές

“Ποτέ μόνος, πάντα σε ομάδα”

Οι πολιτιστικές διαδρομές «Δρόμοι της Ελιάς» τελούν υπό την αιγίδα/εποπτεία του Ινστιτούτου Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η AGORA όπως και όλες οι άλλες δραστηριότητες σχεδιάζονται και υλοποιούνται από την πολυμελή διεπιστημονική και επιχειρησιακή ομάδα του Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς» σε συνεργασία με τα κατά τόπους μέλη του Δικτύου των Δρόμων της Ελιάς σε πάνω από 20 χώρες, Πανεπιστήμια και μη κυβερνητικές οργανώσεις, επιστήμονες, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.

Οι οργανωτές της AGORA

► πιστεύουν στις δυνατότητες που προσφέρει η πολιτιστική διπλωματία για την επίτευξη αναπτυξιακών στόχων, την ενθάρρυνση συνεργασιών και την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης

► εργάζονται  εθελοντικά γιατί πιστεύουν στο «τερπνό» (το ταξίδι) με το «ωφέλιμο» (προσφορά) και ταυτίζονται με την άποψη του Ιστορικού  F. Braudel για τον κάτοικο της Μεσογείου:  “Ποτέ μόνος, πάντα σε ομάδα”.

Με την AGORA προτείνουν τη σύνδεση ή επανασύνδεση με τον ευρω-μεσογειακό πολιτισμό μέσω της επιλεκτικής κατανάλωσης αυθεντικών παραδοσιακών προϊόντων και με το δικό τους δοκιμασμένο τρόπο υιοθετούν τη στρατηγική των παραδοσιακών καραβανιών και των υπαίθριων παζαριών, γίνονται ιχνηλάτες, προπομποί, πρεσβευτές και σύμμαχοι για καταναλωτές και μικρούς παραγωγούς, καθιστώντας τους αλληλέγγυους και συνοδοιπόρους  σε αυτή την προσπάθεια.

Για την επιτυχία της πρωτοβουλίας AGORA των Δρόμων της Ελιάς, οι οργανωτές συνεργάζονται με την εταιρεία Nomades, η οποία διαθέτει μια έμπειρη διεθνή ομάδα τεχνικής υποστήριξης και έχει αναλάβει μια αποστολή: να φθάσουν τα αγαθά των τόπων της ελιάς στις αγορές του κόσμου…

 

Back to Top