Ο ελαιώνας της αλληλεγγύης

Πολύτιμοι αρωγοί  για την επιτυχία  της AGORA  των Δρόμων της Ελιάς είναι οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, οι υπεύθυνοι των Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης αλλά και κάθε ενεργός πολίτης της Ευρώπης που:

  • Επιθυμεί να συμβάλλει στην αξιοπρεπή διαβίωση των γεωργών και των μικρών παραγωγών της ευρωπαϊκής περιφέρειας ώστε να συνεχίσουν να τροφοδοτούν τις αγορές με υγιεινά & ποιοτικά προϊόντα που αντικατοπτρίζουν τις διαχρονικές παραδόσεις της Ευρώπης
  • Επιθυμεί μια δίκαιη σχέση μεταξύ οικονομικής ανταγωνιστικότητας, κοινωνικής δυναμικής και περιβαλλοντικής διαχείρισης, ως απαραίτητων συστατικών της αειφόρου ανάπτυξης
  • Αντιλαμβάνεται τον αγροτικό ευρωπαϊκό χώρο, ως πηγή γεωργικών προϊόντων και τροφίμων αλλά και πολιτισμικών πόρων που συνδέονται άμεσα με αυτά
  • Ενδιαφέρεται για τις αυθεντικές καλλιτεχνικές δημιουργίες που σέβονται την παράδοση αιώνων και όχι τις θλιβερές απομιμήσεις και τα κακέκτυπα αντικειμένων της λαϊκής παράδοσης

 

Συμμετέχοντας στην AGORA, οι ευρωπαίοι πολίτες της συν-ευθύνης και της συν-αντίληψης μαζί με τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών:

  1. Συμβάλλουν στη δημιουργία ενός μοντέλου ανάπτυξης που δεν εξυπηρετεί την παγκόσμια οικονομική Ελίτ των αγορών, αλλά έχει ως προτεραιότητα τη βιωσιμότητα των «μικρών», προωθεί την πολιτιστική πολυμορφία και διασφαλίζει την πορεία του ευρωπαϊκού πολιτισμού μέσα στον χρόνο.
  2. Στηρίζουν πρωτοβουλίες οι οποίες με σεβασμό για την πολιτιστική κληρονομιά  της Ευρώπης και όλα όσα περιλαμβάνει (μνημεία, τέχνη, γαστρονομία, τοπικά παραδοσιακά προϊόντα κ.λπ.) δραστηριοποιούνται για τη διάσωση και προβολή της.

Ο ελαιώνας της αλληλεγγύης

Η βούληση για την επίτευξη αυτών των στόχων «σφραγίζεται» με το συμβολικό φύτεμα μιας ελιάς στις πόλεις που συμμετέχουν και στηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία. Οι συμμετέχοντες δήμοι ή φορείς εξασφαλίζουν μια θέση στον «Ελαιώνα της Αλληλεγγύης» των Δρόμων της Ελιάς, σημείο αναφοράς και χώρο δημιουργίας και προβληματισμού για τον πολιτισμό, την τέχνη και τις λαϊκές παραδόσεις της Ευρώπης και της Μεσογείου το παρόν και το μέλλον τους, την κατανόηση της αξίας τους και την ανάγκη της διάσωσης όλων των πτυχών τους συμπεριλαμβανομένης της Μεσογειακής Διατροφής, άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας της UNESCO.

 

Back to Top