Πολιτιστικές διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης

EC_logo_color

Πολιτιστικές διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης

Το πρόγραμμα των Πολιτιστικών Διαδρομών εγκαινιάστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1987. Στόχος του είναι να δείξει, μέσα από ένα ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο, πώς η κληρονομιά των διαφορετικών χωρών και πολιτισμών της Ευρώπης συμβάλλει σε μία κοινή πολιτιστική κληρονομιά. Οι Πολιτιστικές Διαδρομές εκφράζουν τις θεμελιώδεις αρχές του Συμβουλίου της Ευρώπης: ανθρώπινα δικαιώματα, πολιτιστική πολυμορφία και ταυτότητα, διάλογος, ανταλλαγή και μοίρασμα πέρα από σύνορα και αιώνες.

culture-routes.net

Back to Top