Χρήσιμες διευθύνσεις

Οδηγοί για νέους εξαγωγείς:

First steps in export www.austrade.gov.au/Getting-ready-for-export
A Basic Guide to Exporting www.unzco.com/basicguide/
ExportSource.ca www.gov.mb.ca/export/index.html
Export.gov export.gov/basicguide/
SUSTA Guide www.susta.org/export/index.html
TRADEPORT www.tradeport.org

Οδηγοί για το συστηματικό σχεδιασμό εξαγωγικού:

ACOA Toolkit www.acoa.ca/e/business/trade/toolkit/toolkit.pdf
Austrade www.austrade.gov.au/Export-marketing/default.aspx
Developing your export plan www.euroitx.com/download/emp.pdf
UNZCO export marketing plan www.unzco.com/basicguide/c2.html
Euroitx www.euroitx.com/download/emp.pdf

Συστήματα Ταξινόμησης Προϊόντων - Ονοματολογίες

Τα συστήματα κωδικοποίησης που χρησιμοποιούνται συχνότερα είναι τα εξής:

Κωδικοί INTRASTAT www.mof.gov.cy/mof/vat/vat.nsf/AII/6A7E7B21E0511427C225796B003E31E5/$file/Cn_2012_Gr.pdf?Openelement
Κωδικοί U.S. www.census.gov/foreign-trade/schedules/b/ (χρησιμοποιούνται στις ΗΠΑ για τα έγγραφα εξαγωγών και για την εύρεση στατιστικών στοιχείων για τις εξαγωγές και εισαγωγές στις ΗΠΑ, ανά προϊόν και χώρα)
Κωδικοί Harmonized System (HS) www.usitc.gov/tata/hts/other/dataweb/
Κωδικοί Standard International Trade Classification (SITC) www.intracen.org/tradstat/sitc3list.htm

Εμπορική Ορολογία και Ακρωνύμια

INCOTERMS www.wcl-shipping.com/wcl-17/wcl/innages/pdf/incoterms_2010_chart.pdf & www.wcl-shipping.com/wcl-17/wcl/images/pdf/incoterms_2010_chart.pdf
Λεξικό Διεθνούς Εμπορικής Ορολογίας www.exportbureau.com/trade_shipping_terms/dictionary.html
ITDS Program Acronyms ebookbrowsee.net/itds-acronyms-pdf- d31426697
TradePort www.tradeport.org
Glossary of Economic Terms www.frbsf.org/tools/gIossary/glossReg.html
Trade-resources www.trade-resources.com/exportterminology.htm
International Trade Terms www.airschott.com/intlterm.html
ISO Standards Glossary www.standardsgiossary.com

Μετατροπές Διεθνών Μονάδων

Ημερήσιες Ισοτιμίες Ξένου Συναλλάγματος www.federalreserve.gov/reieases/H10/
Μετατροπέας Νομισματικών Μονάδων (Currency Converter) finance.yahoo.com/currency
The World Clock - Time Zones www.timeanddate.com/worldclock/
Αποστάσεις www.indo.com/dietance/
Μονάδες Μέτρησης www.convert-me.com/en/
Τάση Ηλεκτρικού en.wikipedia.org/wiki/Mains_electricity_by_country

Άλλες Χρήσιμες Πηγές Αναφοράς

Παγκόσμιοι Χάρτες www.mapquest.com/maps/main,adp?country=GR
Ο Καιρός στην…. www.weather.com/common/welcomepage/world. htm!?from=footer
Οι επίσημες αργίες στην…. www.journeymart.com/tools/holidays.htm
Εμπορικά Εμπόδια στην.... www.ustr.gov/about-us/press-office
Κίνδυνοι Υγείας Στην.... wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list
Κλίμα www.weather.com
Λεξικά dictionaries.traviang.com
Μετάφραση Από...Σε... translate.google.com
Νόμοι - Τι Ισχύει Στην.... www.doingbusiness.org

Back to Top