Ο σκοπός

Δράσεις συλλογικού χαρακτήρα & αλληλεγγύη

μοναδική ελπίδα για την αντιμετώπιση της κρίσης…

Με αφετηρία την Ελλάδα και αφορμή την ανάγκη για εξωστρέφεια και συνέργιες σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς» φορέας υλοποίησης πολιτιστικών διαδρομών που προάγουν τον διαπολιτισμικό διάλογο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, στρέφει το βλέμμα στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις και οργανώνει την AGORA,  με σκοπό…

--την  προβολή του πολιτισμού της Μεσογείου της Ελιάς για  την επιβίωση όσων συμβάλλουν στη διατήρηση αυτού του σημαντικού πολιτιστικού αποθέματος που κινδυνεύει με αφανισμό, καλλιτεχνών, παραγωγών, χειροτεχνών…

--τη δημιουργία ευκαιριών που θα επιτρέψουν στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές της Μεσογείου να ξεχωρίσουν και να επιβιώσουν σε ένα όλο και περισσότερο ανταγωνιστικό περιβάλλον

Η AGORA φιλοδοξεί…

► να συμβάλλει στην ενίσχυση και την επιβίωση των «μικρών» επιχειρήσεων μέσα στον σκληρό κόσμο των αγορών, στον εξοντωτικό ανταγωνισμό των βιομηχανικών προϊόντων διατροφής και τις καταστροφικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης που αφανίζει παραδοσιακά προϊόντα και καλλιτεχνικές δημιουργίες ή τα μετατρέπει σε θλιβερές  απομιμήσεις. 

► να προστατεύσει –μέσω αυτών- την ιστορική συνέχεια μιας παράδοσης υλικής & άυλης και ενός πολύτιμου πολιτιστικού αποθέματος της Ευρωπαϊκής περιφέρειας που κινδυνεύει με αφανισμό.

► να προβάλλει άγνωστες ή λιγότερο ευνοημένες περιοχές της ευρω-μεσογειακής ζώνης ώστε να δημιουργηθούν ευκαιρίες που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν θετικά και να ξεχωρίσουν σε ένα όλο και περισσότερο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

 

Back to Top